Privacyverklaring

InStaTekst, gevestigd aan Roothaanstraat 2, 5643 PX te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Als ondernemer verzamel ik alleen gegevens die nodig zijn voor:

  • Contact
  • Offerte
  • Het uitvoeren van een overeenkomst

Ik verzamel dus:

  • Jouw naam
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft voor het uitvoeren van een opdracht.
  • Jouw bankrekeningnummer

Deze gegevens zal ik nooit ofte nimmer delen met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming

Contact opnemen

Bovenstaande gegevens gebruik ik om een offerte aan te bieden en hierover contact met je op te nemen. Ook voor het uitvoeren van de opdracht en het factureren van de uitgevoerde werkzaamheden heb ik deze gegevens nodig. Je naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mailadres worden opgeslagen op de mailserver. Na uiterlijk vijf jaar verwijder ik deze gegevens uit mijn computer en telefoon.

Komen we niet tot een overeenkomst na jouw aanvraag? Dan verwijder ik jouw gegevens per direct.

Facturen en fiscale bewaarplicht

Na afronding van een opdracht bewaar ik mijn administratie gegevens gedurende zeven jaar. Hiermee voldoe ik aan de eisen die de belastingdienst aan mij stelt. De factuur of de facturen die je van mij ontvangt, inclusief je naam en adres, blijven dus zeven jaar in mijn bezit. Daarna worden ze verwijderd.

Rekeningnummers

Verricht ik werkzaamheden voor jou? Dan ontvang je van mij een factuur. Deze kun je per bank voldoen. Hiermee is ook jouw IBAN nummer bij mij bekend. Betaalgegevens zoals deze sla ik niet op, maar ik kan ze wel inzien via mijn bank (KNAB).

Website

Mijn website heeft uitsluitend twee doelen:

  1. Ik wil je informeren over mijn diensten.
  2. Ik wil je informeren over de manier waarop je mij kunt bereiken.

Hosting

Voor het hosten van mijn site werk ik samen met VedaWeb.

Cookies

Op de website van InStaTekst worden geen cookies verzameld.

Nieuwsbrieven

InStaTekst verstuurt geen nieuwsbrieven. Jouw gegevens worden dan ook niet voor dit doeleinde gebruikt.

Veiligheid

De website van InstaTekst is beveiligd met een SSL-certificaat, verstrekt door Vedaweb. Gegevens die je dus via mijn website verstuurd (bijvoorbeeld via het contactformulier) zijn versleuteld en worden dus veilig verzonden.

Websites van derden

Op de website van InStaTekst treft je links aan naar websites van derden. InStaTekst draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden.

Google Analytics

Op de website van InStaTekst is Google Analytics gedeactiveerd. Ik heb dus geen inzage in het aantal bezoekers op mijn pagina. InStaTekst registreert ook geen IP-adressen van bezoekers.

Toestemming intrekken

Heeft InStaTekst jouw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Recht op inzage en verwijdering

Als gebruiker van mijn website en van mijn diensten heb je recht op het inzien van de gegevens die ik over jou verzamel. Heb je het vermoeden dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met mij op via i.stakenborg@gmail.com.

Recht op het indienen van een klacht

Gaat InStaTekst niet op de juiste manier om met jouw gegevens? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.instatekst.nl

Roothaanstraat 2

5643 PX Eindhoven

06- 17428880

i.stakenborg@gmail.com

Aanpassen privacybeleid

Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring zullen per e-mail aan de betrokken contacten worden gecommuniceerd.